Sonraki Ürün
KOZALAK-YUMURTA

Yaradılışın
matematiksel estetiği…

 

KOZALAK-YUMURTA

 

Yaradılışın Matematiksel Estetiği…

 

 Kamer Suresi/49
"Şüphesiz biz, her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.’’


Arzdan arşa evreni sarıp sarmalayan tüm masnuatın İlâhî estetik mühürleri:
Pi, Altın Oran ve Fraktal Geometri…


Daire:
İlham kaynağı, şekillerin merkezi,
Kâinatta bütün sistemler dairesel temelli.Pi:
Dairenin çapına oranı.
Çok basit bir temele sahip görünüyor.
Lâkin hiç öyle değil.
Pi hiçbir zaman sonlu bir tamsayı düzeninde ifade edilemedi.
Edilemeyecek…
Devam edip gidecek sonsuza kadar.
Sonsuza doğru…
…Sonsuz Olan’a doğruFi:
Bir doğru parçası, öyle sihirli bir yerinden bölünsün ki
Küçük parçanın büyük barçaya oranı ile
Büyük parçanın bütüne oranı eşit olsun.
İşte bu eşitlik: Altın Oran. Diğer adı Fi.
Bir bütünün parçaları arasındaki özgün uyum,
Estetiğin şifresi.
Varlık aleminde tutarlı görülen bu oran, hayret verici bir işleyişin işareti.ve Fraktal Geometri:
Düzensiz görünenin ardındaki müthiş düzen,
Estetiğin derin matematiği,
Sadece estetiğin bir şifresi değil, çok daha ötesi.Yapının her bir küçük parçasında bütünü görebilmek…
Birbirlerinden bağımsız hareket ediyor gibi görünen milyonlarca tekli yapının,
ortak faaliyeti sonunda ortaya çıkardığı düzen.
Matematiğe ait bir döngünün kusursuz işleyişi ile sağlanan devamlılık.
Sonsuza doğru…
Sonsuz Olan’ı hatırlatarak…
 


Kısıtlı bakışa sığmayacak büyüklüğün, en küçük küçük parçasındaki nüvesi fraktal geometri.
Büyük resmi görebilmesi için, kulun algısına indirgenmiş İlâhî lütuf.
Nehir ağları, mercan polipleri, damar sistemi, kristaller, yağmurlu günün düşen yıldırımı,
bir yusufçuğun kanadı, parmak izlerimiz, kozalak, yumurta ve tüm varlık alemi, zerreden kürreye…
İlahi iterasyon her yerde.

Ses, sadece duyulabilenler değil;
Ses, görülebilir de.
Lisan-ı hâl ile müessirinden haber vermekte masnuat.
Lisan-ı hâl ile.


Kâinatın muhteşem mimarisi bu, sanatsal ezgisi.
Hiçbir yaradılışta tesadüfe yer olmadığının göstergesi.


Şimdi, matematik icat mı?
Yoksa keşif mi?Ziya Paşa’nın duyguları ile ram olduk el-BÂRÎ’ye


‘’Subhâne men tahayyera fî sun’ihi’l-ukûl,
 Subhâne men bikudretihî ya’cizü’l-fühûl.’’

‘’Sanatıyla, eserleriyle akılları hayrete düşüren,
  Kudretiyle anlayışları aciz bırakan Allah’ı tesbih ederim.’’Medeniyetimiz ihtiyaçlar doğrultusunda hayata dahil edilen çözümlere hep bir estetik yön eklemiş.
Mimarlarımız meselâ…
Deve kuşu yumurtasının yaydığı toksin ile bulunduğu yeri örümcek ağlarından koruma özelliğini eserlerinde kullanırken; dekoratif bir obje olarak katıvermişler mekâna.
Böylece fonksiyon, estetik bir forma dönüşerek eklenmiş kültüre.


Fonksiyonu ile gelip, form olarak kalmış bu özellik.
Biz de bu form üzerine Ayet-el Kûrsi’yi nakşettik.


‘’vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard’’
‘’O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır.’’Ya El-Alim;
Ezelî ilmiyle her şeyi bilen
Ya El-Muhsî;
Hayalin hudut çizmekten aciz kaldığı her şeyin sayısını bilen
Ya El-Vasi;
Sınırsız ilmiyle alemleri kuşatan…Gördüklerimiz, gördüğümüzle sınırlı değil bildik.
Sonsuz Olan’a, O’nu anladığımız kadar yaklaşırız dedik.


ve Kozalak
Dört mevsim yeşil ağacın çiçeği
Sonsuz olanı görmeyi dileyenlerin bakmayı bilen gözleri.
Yaradılışın matematiksel dili.


Îfâ ve ifade gayreti ile…
Kozalağın üzerine de Müessir ’inin Esma-ül Hüsna’sını nakşettik.
Kalan boşlukları Rabbimizin diğer isimlerine atfettik…

 

 

Devamını gör
Kaide

Bitkisel motiflerin harmanı ile bezediğimiz kaide üzerine, sülüs yazı ile Allah(c.c.) Lafzı'nı nakşettik. Zincir kristal taşlar ile kaide tezyinatını tamamladık.

Alt Tığlar

Tığları gövdenin alt tarafında da kullandık ve süsleme için burada da kristal taşlara yer verdik.

Ayet-el Kûrsi

Adını; âyetin içinde geçen ve "taht, hükümranlık, ilim, kudret" gibi mânâlara gelen “kürsî” kelimesinden alan Ayet-el Kûrsi’yi; rumi ve haliç işi ile bezediğimiz paftaların içine sülüs yazı çeşidi ile nakşettik.

Gövde

Stilize ederek kullandığımız yumurta formundan oluşturduğumuz gövdeye Ayet-el Kûrsi’yi nakşettik. Pafta aralarının tezyinatını kristal taşlar ile sağladık.

Üst Tığlar

Bu alanın tezyinatı için Türk süsleme sanatında asıl motiflerin etrafını saran, bütünün oluşturulmasına yardımcı tezyin unsurlarından olan tığları kullanırken kristal taşlarla belirginleştirdik.

Durak Çemberi

Bitkisel çıkışlı desenler ile bezediğimiz durak çemberini kristal taşlar ekleyerek oluşturduk.

Gövde

Stilize edilmiş kozalak formundan oluşturduğumuz gövdeye Esma’ül Hüsna’yı nakşettik. 

Esma’ül Hüsna

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâ-i Hüsnâ; Allâh-u Teâlâ (c.c)’ya nispet edilen isimleri ifade eder.
Kozalağın üzerine; nakşettiğimiz Esma’ül Hüsna için Aklam-ı Sitte (Altı Yazı) içinde bulunan nesih yazı çeşitini tercih ettik ve pul aralarının süslenmesinde kristal taşlara yer verdik.

Kaide

Bitkisel motiflerin harmanı ile bezediğimiz kaide üzerine, sülüs yazı çeşidi ile Allah (c.c.) Lafzı'nı nakşettik. Bu alanın bezemesinde de yardımcı unsur olarak kristal taşları tercih ettik.