Nakkaş Boytu’ da
Tasarım

Temelimizi gelenek ile atıp yüzümüzü geleceğe çevirmiş olmak…
Bizim tasarım hakkında söyleyeceklerimizin başında gelir.
İşte bu minvalde NAKKAŞ ailesi olarak;
Geleneğin iç boyutunu üç boyuta taşırken …

KAYDIR
Samimiyet ile yeni şeyler söylüyoruz…

Sanat, soyut bir dil inşasıdır ve bu dil gücünü, üslubunu;
kendini bugün ile yatıştırmayan, ötelerin çizgisini çağıran ilhamdan alır.
İçinde bulunduğu geleneğin ve göreneğin değer yargılarından, kültüründen, inançlarından alır.
Tasarım ise bu soyut dilin somut hâlidir.
Bunun geleceğe verilebilecek en değerli armağanlardan biri olduğunu düşünüyoruz. 
Bundandır tasarımlarımızın gelenekten ve dahi medeniyetten ses vermesi…

Çünkü biz; samimiyet ile yeni şeyler söylüyoruz.

Merak ile yeni şeyler söylüyoruz…

Tasarımlarımızın nihai hâlinin evvelinde;
en başarılı ve en uyumlu formu arayan zihinlerin girdiği hendesemiz,
sadece çizgisel süreçlerden değil nice sancılardan geçen fikirlerimiz,
fikirlerimizin kreatif bakışla arasında geçen diyaloglarımız var.

Çünkü biz; merak ile yeni şeyler söylüyoruz.

Heyecan ile yeni şeyler söylüyoruz…

Biçimin var olmasına yol açan özdür.
Biz; biçim ile özün anlamlı birlikteliğine…
Tasarımlarımızın ismine münhasır zarafetine, asaletine…
En önemlisi de özgün olmasına özen gösteriyoruz.
Bunu da tasarımlarımızla karşılaşan her göze hissettirmeyi amaç ediniyoruz.
Geleneğimizin güzide rehberliği eşliğinde ilhamımızın kaynağına güveniyoruz.
Sanatın sınırları olmayan kompozisyonlar deryasına, o uçsuz bucaksız dünyaya talibiz.
Bu yüzdendir her yeni tasarımımızda bir öncekinden daha iyisini ortaya koymayı şiar edinmemiz.

Çünkü biz; heyecan ile yeni şeyler söylüyoruz.

İnanç ile yeni şeyler söylüyoruz…

Tasarımlarımızın üslup birliğinden gelen estetiğine;
konusunun, temasının, biçiminin, renginin ve felsefi arka planın bütünlüğüne
özen gösteriyoruz.
İnanıyoruz ki aradığımız; aşk ile bilginin sessizce ve iştiyak ile buluştuğu o muhteşem müşterektir.

Çünkü biz; inanç ile yeni şeyler söylüyoruz. 

Gayret ile yeni şeyler söylüyoruz…

Biz amacımızdan;
Gelenekten Geleceğe kurmak istediğimiz köprünün yolunda olmaktan mutluyuz.
Gelenek, gelecektir.
Geleneğimizin hikâyelerini, medeniyetimizin izlerini, mazimizin bereketini;
geleceğimiz için, kültürümüzün üslubunda konuşabilen mânâlara dönüştürme gayretindeyiz.

Çünkü biz; gayret ile yeni şeyler söylüyoruz.
 

Hayret ile yeni şeylere susuyoruz…