Nakkaş'ta Kalite

“Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.”

Biz;
tasarımdan üretime, üretimden satışa ve satış sonrasında geçen sürecin
kaliteye dahil olduğuna inanıyoruz.

Bu bilinç ile NAKKAŞ BOYTU ’da kaliteyi sağlarken…

KAYDIR
Problemlerimize;

‘’Neden olmasın?’’ ve “Elbette yapılabilir.” çözüm arayışıyla yaklaşım gösteriyoruz.
Değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak her birimimizin ihtiyacı olan
maddi ve manevi desteği vermeyi önemsiyoruz. 

İnanıyoruz ki:

‘’Kalite, gereksinimlere uyumdur. ‘’

Nakkaş Boytu’nun

tasarımlarını öne çıkaran, süreç boyu gözetmiş olduğumuz titizliğimizdir.
Ham madde temininden yapım ve üretim aşamasına kadar kullanılan her türlü aksesuar, araç ve gerecin sonuç olarak ürünlerimizde kullanılan her detayın kalitesini önemsiyoruz.

İnanıyoruz ki:

‘’Ayrıntılı bir tasarım olmadan, kaliteyi sağlamanın herhangi bir yolu yoktur.’’

Sürdürülebilir başarının

konuşulduğu her alanda öncelik insana verilen değerdir.

Müşterilerimizin bizimle tanıştığı ilk andan,
ürünümüzün yeni sahibi olana kadar ki süreyi ve sonrasını;
insani değerleri önceleyerek önemsiyoruz. 

İnanıyoruz ki:

‘’Kalite bir ahlâk felsefesidir.’’

Nakkaş Boytu

kimliğimizi, kurumsal itibarımızı; hem içeride hem dışarıda
etik iş ahlâkını ve güveni temel alarak sağlıyoruz. Çalışanlarımız ile
tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlarla olan
ilişki ve iletişimimizi önemsiyoruz.  

İnanıyoruz ki:

‘’Her insan kendine yakışanı yapar çünkü kalite asla tesadüf değildir. ‘’